Tone Bye spurte om aktivitetssenter kan være svaret på kommende utfordringer i eldreomsorgen

Leder/helsekonferansen 2014

Lokallagsledere, fylkesstyre og forbundets medlemmer i eldrerådene var samlet til konferanse 15. oktober i Bestestua på Nodeland. De ble ønsket velkommen av varaordfører Solveig Nordkvist.

Siren Haugland

Inger Lise Markussen

 Første del av programmet var en presentasjon av "Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder" som er lokalisert i Songdalen kommune.

Inger Lise Markussen presenterte senteret med aktuelle arbeidsområder og utfordringer.

Siren Haugland orienterte om Pasientsikkerhetsprogrammet - Riktig bruk av legemidler i sykehjem og hjemmetjenester. Arbeidet med sykehjem, det vil si langtidsplasser, er ferdig, mens arbeidet med hjemmetjenester pågår. Det omfatter personer  som bor hjemme og i omsorgsboliger både i og utenfor institusjon.

Tone Bye som er prosjektleder for forbundets prosjekt med grunnlag i aktivitetssentra, orienterte om arbeidet, og de problemstillinger og utfordringer som er grunnlag for prosjektet.

Lydhør forsamling

De engasjerte innlederne fikk mange spørsmål og innspill fra en aktiv og engasjert forsamling.

Saken lærlinger i helsearbeiderfaget som fylkesstyret følger, og arbeidet i eldrerådene ble også tatt opp på konferansen.

 

0 resultater