– Innfrir ikke på eldreomsorg 

På tross av store forventninger til regjeringens lovede satsning på eldreomsorg er budsjettet for 2015 en skuffelse. – Hvis regjeringen skal nå sine ambisiøse mål for norsk eldreomsorg må de starte satsningen i dette budsjettet. Det gjør de ikke, og det gir grunn til stor bekymring, mener Pensjonistforbundet.

 

– Det ligger ingenting nytt i dette budsjettet når det gjelder eldreomsorg. Vi vet at mange fremdeles venter i kø på plasser, og at eldre mennesker i sine siste levedager må bo på dobbeltrom. Vi har behov for en massivopptrapping av eldreomsorgen nå, derfor er disse signalene fra regjeringen svært skuffende og bekymringsverdig, sier Harald O.  Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Statsbudsjettet inneholder en økning i disponible midler til bygging av heldøgn pleie- og omsorgsplasser på 200 millioner kroner. Problemet, mener Pensjonistforbundet, er at det ikke følger midler til drift av sykehjemplassene. Tall Husbanken publiserte i august i år viste at økt investeringstilskudd ved bygg av sykehjem har hatt liten effekt i byggingen av nye sykehjemsplasser i kommunene. Grunnen til dette mener Norman er at kommunene frykter kostnaden ved driften av sykehjem.

– Vi har nylig fått bekreftet at antall sykehjemsplasser de siste åtte årene har økt med kun 567 plasser, og kommunene sier selv at dette skyldes at de ikke har råd til driften. Det er da skremmende å se at regjeringen satser på en medisin vi vet ikke fungerer, i stedet for å gjøre endringer i organisering og struktur.

– De eldste eldre bakerst i køen

Pensjonistforbundet savner også den lovede satsningen på omsorg i hjemmet. Årets statsbudsjett inneholder riktignok en stor satsing på såkalt brukerstyrt personlig assistanse (BPA), i form av 300 millioner. En ordning som hjelper de med et stort pleiebehov, men ordningen har en øvre aldersgrense på 67 år.

– Satsingen på BPA er gode omsorgskroner, men dessverre er det noe som de over 67 år blir ekskludert fra. Vi frykter at dette vil føre de pleietrengende eldre i kommunen enda lengere bak i omrsorgskøen, sier Norman.

Han legger til at selv om satsingen på eldreomsorg uteblir er det positive ting ved det nye budsjettet, blant annet en økning i minstefradrag for pensjonsinntekt fra 27 til 29 prosent. – Dette har Pensjonistforbundet jobber for i mange år og det er gledelig at vi nå er hørt, sier Norman.

0 resultater