Kolben kulturhus, Kolbotn  -  Her har Kolbotn Pensjonistforening sine medlemsmøter  -  i  Kolbens 3. etasje.

Kolbotn Pensjonistforening.

1.  -  Historisk bakgrunn.
2.  -  Dokumentene ligger nederst på denne siden som selvstendige dokument.

(Trykk en gang på den aktuelle linjen og dokumentet lastes ned. Når du ser det lille feltet på skjermen, - trykker du to ganger på feltet og dokumentet åpner seg).

 

Historisk bakgrunn

Kolbotn Pensjonistforening ble stiftet lørdag 31. oktober 1955 og fikk navnet «Venner i Oppegård». Foreningen var allerede fra starten av tilsluttet «Norsk Forbund for trygdede og pensjonister». 
Det første året var medlemstallet 44 og kontingenten var 50 øre pr. måned. Foreningens første møte fant sted på Skogsland ved Kolbotn-vannet, og dette ble foreningens møtested frem til 1969. 

Foreningen må ha hatt stor sosial betydning fordi møtene ble holdt på lørdags- kveld og underholdningen besto gjerne av lokale sangkor og musikere. Kolbotn Damekor var hyppig benyttet og lysbildekåserier hørte med til underholdningen. 
Møtene startet alltid med andakt. Dette var ikke like populært hos alle.  Det murret litt i krokene,  så det førte til at man valgte diktlesning, musikk og dans.

Loddsalget var også den gang en viktig inntektskilde for foreningen. Den gang ble gevinstene hovedsaklig innhentet ved «tigger-gang» rundt omkring. En periode hadde også foreningen navnet «Kolbotn Trygdelag».

Foreningen arrangerte sommerturer og i 1955 gikk turen helt til Norefjell, - ikke dårlig med datiden muligheter. Julefester ble arrangert lokalt i romjulen og kvinnelige medlemmer laget skinkestek med tilbehør. Alle stilte med kaker etc. Ved 10-års-jubileet i 1963 var foreningen vokst til 78 medlemmer. Jubileet ble behørig feiret på Skogsland og på menyen sto det varm mat, kaffe og kaker. Inngangsprisen var 5 kroner.

Foreningen har også feiret sine 25, 30 og 40 år som alle ble holdt på Samfunnshuset med deltagerantall på ca. 150 personer. 
I 2005 feiret foreningen sitt 50-års-jubileum på Quality Hotel, Mastemyr med over 200 gjester. 

Foreningen har pr. 9. februar 2017 ca. 575 medlemmer. 

0 resultater