Om direktemedlemmene

Direktemedlemmer

Direktemedlemmer har vært tilsluttet Pensjonistforbundet, uten å være medlem i et lokallag.

Fra 2014 er alle disse medlemmen "overført" fra sentralt nivå til fylkesnivå. Dette betyr at det er fylkesnivået som heretter har ansvar for informasjon og lignende.

I Rogaland et et ca. 2750 direktemedlemmer, og de har i løpet av august fått tilsendt en brosjyre vi har laget, som gir informasjon om denne nye situasjonen. Sven Hove som er fylkesleder, ser positivt på denne "overføringen", som kan bidra til en tettere og mer personlig kontakt på lokalplanet.

Dersom et dirketemedlem ønsker kontakt med "sitt" lokallag, eller ønsker å melde seg inn som lokallagsmedlem tar man direkte kontakt med "sitt" lokallag. I brosjyren er alle lokallagene i fylket oppført med adresse, telefon og kontaktperson.

Tilhørighet til et lokallag betyr at man kan delta på møter, høre foredrag, diskutere, underholdes og ha sosialt samvær.

Det presiseres at et medlemsskap er likeverdig og fullverdig om en er medlem i et lokallag eller ikke.

0 resultater