Sekretæren Jorunn Johansen  skriver melding til medlemmene.

Medlemsinfo på SMS

Bjerkvik Pensjonistforening kontakter nå medlemmene pr SMS eller e-mail.

Nå får medlemmene i Bjerkvik Pensjonistforening informasjon om møter, arrangementer og turer over masseutsendt SMS, ev pr e-mail til de som helst ønsker det.

Sekretæren skriver den aktuelle meldingen på datamaskinen, deretter et enkelt tastetrykk så går meldingen ut til alle medlemmene.

Problemet er at det kan være noen som ikke kan ta imot SMS meldinger. Dette har ledelsen til hensikt å få kartlagt slik at også disse skal få aktuell informasjon. Men da på "gammelmåten", på papir eller ved direkte kontakt

Allerede er det sendt ut melding om to turer i august. En dagstur til Malangen Brygger. Og en todagers tu til Andenes med ferge til Senja.

 

Vedlegg

0 resultater