Advarer eldre mot useriøse pengeinnsamlere

Innsamlingskontrollen og Pensjonistforbundet går nå ut og advarer eldre mot å gi penger til organisasjoner de ikke har kjennskap til. Stadig oftere kommer det henvendelser fra eldre og deres pårørende om at de føler seg lurt og presset av useriøse pengeinnsamlere.

 

– Det er uten tvil eldre som er den mest utsatte gruppen for useriøse organisasjoner som samler inn penger. De aller fleste henvendelsene som kommer til oss, kommer fra fortvilte eldre eller deres pårørende som føler seg lurt eller presset til å gi penger, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen.

Det finnes i dag ingen lovbestemmelser i Norge for hvordan pengeinnsamling skal foregå. Det er heller ingen restriksjoner på hvem som kan samle inn penger eller til hvilke formål.

Innsamlingskontrollen, som er den instansen som kontrollerer at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig, opplever stadig oftere henvendelser fra eldre som føler seg lurt, eller deres pårørende. Nå går Innsamlingskontrollen ut og advarer eldre mot å gi penger til organisasjoner de ikke kjenner til.

Hagen forteller at man enkelt kan forsikre seg om hvilke organisasjoner som er seriøse innsamlere og som faktisk bruker pengene på de formålene de oppgir.

– Ved å sjekke at organisasjonen er registrert i Innsamlingsregisteret, kan du være trygg på at du har å gjøre med en seriøs innsamler, sier Hagen.

– Snakk om det i familien

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Norman, er bekymret over varskoet fra Innsamlingskontrollen. Han forstår at særlig de eldste eldre kan være utsatt for vennlige pengeinnsamlere.

– Mange eldre er ensomme, kanskje særlig i ferietider da familie og naboer er borte. Da kan en hyggelig telefon fra en som samler inn penger og har som godt tid til å prate, oppfattes som et lyspunkt og en glede. Når man først har hatt en lang og trivelig samtale, synes mange det kanskje er vanskelig å avslå en forespørsel om penger i enden av samtalen, sier Norman. 

Norman er også opptatt av at pårørende har et ansvar for å spre informasjon for å forhindre at eldre lures eller presses til å gi penger til useriøse organisasjoner.

– Dette er et tema man kan ta opp i familien. Snakk om at det er et skille mellom seriøse og useriøse aktører, kanskje hvordan de går fram, og ikke minst hva man kan gjøre for å forsikre seg om at pengene kommer fram om man ønsker å støtte et formål, sier Norman.

 

Dette må du spørre om hvis du skal støtte en organisasjon økonomisk:

  • Spør innsamleren om identifikasjon.
  • Hvis det er på telefonen, kan du spørre om innsamlerens navn, hvilken organisasjon de representerer, og navn og nummer på en kontaktperson. Skriv ned informasjonen.
  • Spør om organisasjonen de representerer er registrert i Innsamlingsregisteret
  • Svarer de ja, kan du si at du ønsker å dobbeltsjekke. Svarer de nei, eller at de ikke vet, svarer du «nei takk».
  • Gå inn på innsamlingskontrollen.no og søk i registeret for å dobbeltsjekke
  • Står organisasjonen oppført, vet du at innsamlingen er seriøs, og at du trygt kan gi om du ønsker.

 

0 resultater