Informasjonsskriv nr. 4

Informasjon fra fylket i juni 2014

 

INFORMASJONSSKRIV NR. 4 – JUNI 2014

 

Husk Fylkeskontoret nye mailadresse.

Ny mailadresse til fylkeskontoret: akershus@pensjonistforbundet.no gjeldende fra 1. mai 2014.

Høstseminar 23. – 24. september 2014, Sundvolden Hotel

Det blir høstseminar 23. – 24. september hvor to representanter fra hver lokalforening kan møte. Buss settes opp for de som har behov for det men mer informasjon, påmelding, agenda kommer etter sommerferien. Sett av datoen.

Trygdeoppgjøret 2014

Drøftingene fant sted 20. mai. Alle lokallag skal få tilsendt informasjon og du kan også finne informasjon på  http://pensjonistforbundet.no

 

Svar til Organisasjonutvalgets innstilling fra fylket:

Landsstyret:

Yrkesorganisasjonene og ansatte får samme representasjon i landsstyret som de i dag har i forbundsstyret.

Navngiving av enkeltorganisasjoner i vedtektene:

En bør unngå å navngi enkeltorganisasjoner i vedtektene, uten at det går ut over organisasjonenes vedtektsfestede representasjon i forbundets organer.

Oppløsning og utmelding:

Vi ønsker ingen endring i reglene for oppløsning og utmelding.

Medlemsbladet:

Medlemsbladet betales av kontingenten til forbundet og annonser. Ingen separat abonnementsavgift.

Kontingent:

Fylkesforeningene og lokallagenes årsmøter  fastsetter selv sin kontingent.

Innkrevingen kan foregå sentralt.

Forbundet skal ikke blande seg inn i interne forhold i lokalforeningene :

Dette gjelder bl. annet styrets sammensetning og innberetninger av regnskap, budsjett og årsberetninger.

Generalsekretæren:

Fylkesstyret mener at Generalsekretæren skal ansettes på åremål.

Frogner pensjonistforenings forslag om begrensning av funksjonstid.

Fylkesstyret går ikke inn for begrensning av funksjonstid i forbunds- og fylkesstyrene med fem mot en stemme.

Vi ønsker ikke økning av antall deltagere på landsmøtet.

 

Fylkeskontoret er stengt i juli og

 

ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!

 

 

Fylkesforeningens nettside

Informasjonsskrivene vil også nå bli lagt ut på vår nettside: 

http://pensjonistforbundet.no/fylkesforening/pensjonistforbundet-akershus

 

 

Styret i Akershus Pensjonistforening

 

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater