Styret for Valderøy Pensjonistlag 2014

Dette er det nye styret for pensjonistlaget som vart valde på årsmøtet 2014. Anne Lise Hessen Følsvik held fram som leiar, Johan Dyb vart vald til nestleiar.

 Anne Lise Hessen Følsvik,  Johan Dyb, Irene Skjong, Lasse Nilsson, Erling Hovden, Jenny Godø Valderhaug, Leiv Ervik

0 resultater