Husk å bestille helsetrygdekortet før Europa-ferien

Sommeren er høytid for reiser i Europa. Da er det lurt å ha med seg Europeisk helsetrygdkort, om sykdom eller skade rammer. Nå gjelder kortet for første gang også i Kroatia.

 

Til tross for at den norske sommeren har begynt å by på seg selv i store deler av landet, er juni, juli og august en tid da svært mange vender kursen sørover i Europa. Om uhellet skulle være ute på reise, er det lurt å ha det Europeisk helsetrygdkort i bagasjen.

Ved å fremvise helsetrygdekortet hos offentlig lege eller på offentlig sykehus, kan du motta akutt nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne i landet du oppholder deg i.

Husk å ta med Europeisk helsetrygdekort på tur. Foto: HELFO

– Dette kortet er veldig smart å ha med seg når man reiser i Europa. Likevel erstatter det ikke reiseforsikring, for det er forskjellige regler for hva som dekkes av det offentlige helsevesenet i de ulike landene. Men vi vet at reiseforsikring kan være svært kostbart for pensjonister som har nådd en viss alder, da er det i alle fall viktig å kunne benytte seg av det offentlige helsetilbudet i landet du oppholder deg i, sier Anne Hanshus, som er helserådgiver i Pensjonistforbundet.

Europeisk helsetrygdkort kan du bestille ved å følge denne linken eller du kan lese mer om kortet HELFO sine nettsider her. Om du ikke vil bestille kortet på nett kan du også ringe til HELFO på telefon 800 43 573. Kortet er gratis og gjelder i tre år. Du kan lese mer om kortet på HELFO sine sider her.

Husk dette telefonnummeret

Står du alt på farten til ferien og har glemt å bestille kortet, er det ingen krise, da kan du notere deg telefonnummeret: 00 47 33 51 22 80. Dette nummeret kan du ringe og HELFO kan sende en hasteblanket til sykehuset eller legesenteret der du er.

Kroatia er blitt et yndet feriemål for svært mange nordmenn, og i og med at landet i år ble med i EØS-samarbeidet, gjelder kortet for første gang også der.

Kilde: HELFO.no

0 resultater