Ledermøte

Ledermøte 25. april 2014

Oppsummering fra Ledermøte 25. april 2014

Hilde M. Aanerud ønsket velkommen. Det var 41 medlemmer tilstede som representerte 24 lokalforeninger og styret i fylkesforeningen.

Agenda for Ledermøte var Organisasjonutvalgets innstilling på framtidig struktur av forbundet og vedtektsendringer som alle lokalforeningene hadde fått for gjennomgang. Foreningene har også blitt bedt om å komme med kommentarer/innspill til innstillingen. Det var kommet totalt13 skriftlige innspill.

Fylkesleder informerte om at Organisasjonutvalgets innstilling på framtidig struktur av forbundet og vedtektsendringer er sendt alle fylkesforeninger i landet. Frist for tilbakemelding til Organisasjonutvalgets innstillig er 1. juni 2014.

Lokalforeningene ble delt inn i 5 grupper med 5 foreninger i hver for gjennomgang av de kommentarene/innspillene som var kommet.

Etter lunsj var det presentasjon fra gruppene på hva de hadde diskutert.

Metatekst

 

Kommentarer utenfor innstillingen: Det er gitt for liten tid fra sentralt hold til gjennomgang av så vikte saker.

 

0 resultater