Kirkenes Pensjonistforening

HURRA VI LEVER LENGERE!! - ÅPENT MØTE ONSDAG DEN 25.09.19 KL 12.00
STED: PENSJONISTEN

Møt professor Bjarne Jensen - en av Pernsjonistforbundets ressurspersoner.
Sitat: «De negative økonomiske konsekvenser av at vi får en større andel eldre er grovt overdrevet og kan karakteriseres som en bløff.»

Ingress: Reformer og tilpasning til nye utfordringer og muligheter er nødvendig for å opprettholde og utvikle et godt og effektivt samfunn. Men feile fakta og misvisende kunnskap fører ikke til gode reformer. Den feile forståelsen at velferdsstaten på grunn av «eldrebølgen» ikke er bærekraftig, brukes stadig som argument for å svekke flere av velferdsordningene som har bidratt til at vi har en jevn inntektsfordeling og høy sysselsetting og at Norge stadig rangeres som det beste land å leve i av organer i FN og OECD.

VELKOMMEN TIL PENSJONISTEN

MANDAG DEN 5. AUGUST ÅPNER PENSJONISTEN ETTER SOMMEREN.ÅPENT MØTE MED CARSTEN O FIVE

Kirkenes Pensjonistforening inviterer til åpent møte på Samfunnshuset i Kirkenes torsdag den 9. mai kl 12.00.
Carsten O Five snakker rundt temaet: Slik får du mer ut av pengene som pensjonist!

TREKNINGSLISTE FRA BASAREN 2019

Kirkenes Pensjonistforening gjennomførte sin tradisjonelle basar lørdag den 6. april 2019. Ca 30.000 kr i netto - FANTASTISK RESULTAT! Takk til alle entusiastene - enten som loddkjøper, strikket/gitt gaver eller i det viktige arbeidet med å gjennomføre basaren - fra A til Å!Kontakt foreningen

Styret

Leder Nils-Edvard Olsen
n-eolsen@online.no
Nestleder Karin Danielsen
kael-d@frisurf.no
Kasserer Steinar Iversen
steinar.iversen.45@gmail.com
Sekretær Tove I. Olsen
toiolse@online.no
Dataansvarlig Nils-Edvard Olsen
n-eolsen@online.no
Dataansvarlig Karl Karlsen
karlsen34@gmeil.com

Kontaktinformasjon

Telefon 94826675
Adresse Kirkenes Pensjonistforening
Nils-Edvard Olsen
Parkveien 1
9900 KIRKENES
Org. nummer 971408766
Bankkontonummer 12032742163
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater