Kirkenes Pensjonistforening

J U L E B O R D  2 0 1 9 

Kirkenes Pensjonistforening inviterer sine medlemmer til julebord lørdag den 7. desember fra kl 18.00 på Pensjonisten.
 
 
 
 

MØTE/AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2019

Kirkenes Pensjonistforening – møteplan 2. halvår 2019:
Medlemsmøter holdes på onsdager.
Dato           Aktivitet                                 Ansvarlig                      Merknad
05.08           Pensjonisten åpner etter sommeren                                    
05.08             Styremøte                                       Styreleder
07.08             Medlemsmøte                               Styret
02.09             Styremøte                                       Styreleder
25.09             Åpent Møte m/ Bjarne Jensen             Styret – på pensjonisten
01.10             Eldredagen                                      Eldrerådet
07.10             Styremøte                                       Styreleder
09.10             Medlemsmøte                               Styret
21.10             Fellesmøte                                     Styret            på Samfunnshuset
04.11             Styremøte                                       Styreleder
06.11             Medlemsmøte                               Styret
19.11             Busstur til Nuorgam                     Styret - tirsdag
25.11             Styremøte                                       Styreleder
07.12             Julebord                                           Styret/komite
I tillegg kommer kursopplegg fra SeniornettDEN ÅRLIGE BUSSTUREN TIL NUORGAM TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER 2019

Kirkenes Pensjonistforening inviterer medlemmene til sin tradisjonelle busstur til Nuorgam tirsdag den 19.11.
Bussavgang fra Pensjonisten kl 11.00.

HURRA VI LEVER LENGERE!! - ÅPENT MØTE ONSDAG DEN 25.09.19 KL 12.00
STED: PENSJONISTEN

Møt professor Bjarne Jensen - en av Pernsjonistforbundets ressurspersoner.
Sitat: «De negative økonomiske konsekvenser av at vi får en større andel eldre er grovt overdrevet og kan karakteriseres som en bløff.»

Ingress: Reformer og tilpasning til nye utfordringer og muligheter er nødvendig for å opprettholde og utvikle et godt og effektivt samfunn. Men feile fakta og misvisende kunnskap fører ikke til gode reformer. Den feile forståelsen at velferdsstaten på grunn av «eldrebølgen» ikke er bærekraftig, brukes stadig som argument for å svekke flere av velferdsordningene som har bidratt til at vi har en jevn inntektsfordeling og høy sysselsetting og at Norge stadig rangeres som det beste land å leve i av organer i FN og OECD.Kontakt foreningen

Styret

Leder Nils-Edvard Olsen
n-eolsen@online.no
Nestleder Karin Danielsen
kael-d@frisurf.no
Kasserer Steinar Iversen
steinar.iversen.45@gmail.com
Sekretær Tove I. Olsen
toiolse@online.no
Dataansvarlig Nils-Edvard Olsen
n-eolsen@online.no
Dataansvarlig Karl Karlsen
karlsen34@gmeil.com

Kontaktinformasjon

Telefon 94826675
Adresse Kirkenes Pensjonistforening
Nils-Edvard Olsen
Parkveien 1
9900 KIRKENES
Org. nummer 971408766
Bankkontonummer 12032742163
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater