Skogn Pensjonistlag

INSTITUSJONSKJØKKEN ER BEST FOR BRUKERNE.

Skogn Pensjonistlag, Levanger og Frol Pensjonistlag og Ytterøy pensjonistlag støtter Seniorrådets forslag om å utrede å beholde og etablere institusjonskjøkken i eldreomsorgen i Levanger.

SENIORRÅDET I LEVANGER GÅR MOT Å BYGGE SENTRALKJØKKEN I KOMMUNEN

SENIORRÅDET  I LEVANGER BEHANDLET ONSDAG 11. SEPTEMBER SAKEN OM BYGGING AV SENTRALKJØKKEN I KOMMUNENE
Hvordan lever eldre hele livet i vår kommune?

1.januar 2019 ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner.
Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det. Reformen slik den foreligger, skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Når Levanger kommune i dag har stengte, tomme
sykehjemsplasser (Staup) tomme omsorgsboliger og nedlagte sykehjemsplasser på grunn av dårlig økonomi. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår
kommune, i fremtiden?

ÅRETS KOMMUNEVALG     -    INNSPILL TIL PRIORITERT SAK I PARTIENES   PROGRAM FOR KOMMENDE PERIODE   

Skogn Pensjonistlag vil herved oppfordre  å sette følgende sak høyt oppe på prioriteringslista:

 LOKALENE TIL TIDLIGERE SKOGN HELSETUN TAS I BRUK SLIK AT LOKALENE IGJEN KAN BLI ET VIKTIG AKTIVUM FOR BYGDA OG KOMMUNEN.Kalender

26.februar 2020

ÅRSMØTE


Årsmøtesaker

Kaffe og noe å bite i. Kaffepenger kr. 50.
Informasjon om aktuelle saker fra fylkeslaget
v/Toril Indergård
 

Sted

SKOGN HELSETUN

Tidspunkt

13:00 - 16:00

Påmelding

BEHOV FOR SKYSS RING EVELYN TLF  99582394 

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder Odd-Harald Bjørnøy
oddhbjo@gmail.com
Nestleder Evelyn Nordli
halei-no@online.no
Kasserer Synnøve Veie
synnove.veie@gmail.com
Sekretær Knut Trond Knudsen
knuttrond@hotmail.com
Dataansvarlig Knut Trond Knudsen
knuttrond@hotmail.com
Dataansvarlig Odd-Harald Bjørnøy
oddhbjo@gmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 41916084
Adresse Skogn Pensjonistlag
Odd-Harald Bjørnøy
Sjøgrenda 159
7624 EKNE
Org. nummer 996535339
Bankkontonummer 44841442552
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater