Skogn Pensjonistlag

SENIORRÅDET I LEVANGER GÅR MOT Å BYGGE SENTRALKJØKKEN I KOMMUNEN

SENIORRÅDET  I LEVANGER BEHANDLET ONSDAG 11. SEPTEMBER SAKEN OM BYGGING AV SENTRALKJØKKEN I KOMMUNENE


Hvordan lever eldre hele livet i vår kommune?

1.januar 2019 ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner.
Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det. Reformen slik den foreligger, skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Når Levanger kommune i dag har stengte, tomme
sykehjemsplasser (Staup) tomme omsorgsboliger og nedlagte sykehjemsplasser på grunn av dårlig økonomi. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår
kommune, i fremtiden?ÅRETS KOMMUNEVALG     -    INNSPILL TIL PRIORITERT SAK I PARTIENES   PROGRAM FOR KOMMENDE PERIODE   

Skogn Pensjonistlag vil herved oppfordre  å sette følgende sak høyt oppe på prioriteringslista:

 LOKALENE TIL TIDLIGERE SKOGN HELSETUN TAS I BRUK SLIK AT LOKALENE IGJEN KAN BLI ET VIKTIG AKTIVUM FOR BYGDA OG KOMMUNEN.

Nytt styre i Skogn Pensjonistlag for 2019

Onsdag 27. februar var det årsmøte i Skogn Pensjonistlag. Det ble valgt styre og andre tillitsvalgte og vedtatt årsplan for aktivitetene i laget dette året.Kalender

23.oktober 2019

HØSTFEST

Middag med taffelmusikk

Skogn Mannskor med showkonsert.

Kaffe og kaker

Musikk til Dans/underholdning

Musikk/sang ved Johanna Håbrekke

Dansemusikken fortsetter til kl 2130

Konferansier Helge Skjærpe.

Taffel og dansemusikk ved TORANOS TRIO.

ALLE ER VELKOMMEN!

Arr. Skogn Pensjonistlag 

Sted

Reehaugen Samfunnshus Skogn

Tidspunkt

17:00 - 21:30

Påmelding

Inngang kr 300,- Påmelding til: :

Mobiltelfon 99582394

epost: halei-no@online.no

INNEN 9. OKTOBER.

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder Odd-Harald Bjørnøy
oddhbjo@gmail.com
Nestleder Evelyn Nordli
halei-no@online.no
Kasserer Synnøve Veie
synnove.veie@gmail.com
Sekretær Knut Trond Knudsen
knuttrond@hotmail.com
Dataansvarlig Knut Trond Knudsen
knuttrond@hotmail.com
Dataansvarlig Odd-Harald Bjørnøy
oddhbjo@gmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 41916084
Adresse Skogn Pensjonistlag
Odd-Harald Bjørnøy
Sjøgrenda 159
7624 EKNE
Org. nummer 996535339
Bankkontonummer 44841442552
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater