Sande Pensjonistlag

notis

Årsmøte 2018

REFERAT ÅRSMØTE I SANDE PENSJONISTLAG  7/2  2018 

Sterk og stødig

Pensjonistar frå fire kommunar utdannar seg i Herøy kyrkje. Målet er å hjelpe
eldre til å klare seg sjølve betre og lenger i livet.Teknologisk framtid for dei eldre

Utfordringane i eldreomsorga vert stadig fleire. Om berre 10-15 år reknar ein med at Norge vil ha 50% fleire eldre over 80 år enn det vi har i dag. Korleis skal ein ta hand om desse? Aktivitetssenter og kvardagsrehabilitering kan begge bli viktige om kort tid. Men i tillegg skal dei eldre bli utstyrt med ei rekkje teknologiske duppedittar. Herøy er allereie i gang.

ORIENTERINGSMØTE/SEMINAR OM UTFORDRINGAR I ELDREOMSORGA            HERØY FRIKYRKJE TORSDAG 27.10.2016 KL. 15.00 – 18.00

Herøy eldreråd og pensjonistlaga i Herøy kommune inviterer med dette eldreråda, pensjonistlaga og kommunale etatar/politikarar i kommunane på Søre Sunnmøre til orienteringsmøte/seminar om utfordringar som vi står framføre i eldreomsorga.Kontakt foreningen

Styret

Leder Aslak Storegjerde
aslak.storegjerde@tussa.com
Nestleder Ove Johan Rønnestad
ove.r@bta.as
Kasserer Jon Garen
jon@garen.no
Sekretær Ove Johan Rønnestad
ove.r@bta.as
Dataansvarlig Aslak Storegjerde
aslak.storegjerde@tussa.com

Kontaktinformasjon

Telefon 97012034
Adresse Sande Pensjonistlag
Aslak Storegjerde
Hallebygda 151
6084 LARSNES
Org. nummer 912701867
Bankkontonummer 39103161871
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater