Surnadal Pensjonistlag

Coronatider og frivilligsentral

Selv om det ikke er noen synlig aktivitet i pensjonistlaget, jobbes det litt "bak kulissene" med ulike saker.

Styret i Surnadal Pensjonistlag

Surnadal Pensjonistlag hadde årsmøte 25.februar 2020. Der ble det valgt nytt styre og medlemmer til andre utvalg og kommiteer. Tid for mobilisering: Pensjonistane fortener betre!

Fire år på rad har pensjonistane i Noreg mista kjøpekraft. I år enda trygdeoppgjeret med NULL.

Korleis lever eldre heile livet i vår kommune?

LESERBREV1.januar 2019 vart eldrereforma «Leve hele livet» starta i kommunane rundt om i landet.Kontakt foreningen

Styret

Leder Helge Røv
hero@online.no
Nestleder Kristian Ranes
bkranes@yahoo.no
Kasserer Randi Lysø
randilyso@gmail.com
Sekretær Odd Asbjørn Bævre
oabevre@online.no
Dataansvarlig Helge Røv
hero@online.no
Dataansvarlig Kristian Ranes
bkranes@yahoo.no

Kontaktinformasjon

Adresse Surnadal Pensjonistlag
Helge Røv
Rognpilvegen 41
6652 SURNADAL
Org. nummer 911813327
Bankkontonummer 40405500274
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater