Pensjonistlaget Havbryn

ELDREFRAMTIDA I EIDE OG FRÆNA

Å måtte øke dagens eldreomsorgstilbud til syke, skrøpelige og demente eldre med hele 50 % er en stor sak på bare 15 år

Kontakt foreningen

Styret

Leder Sigrid Dagrun Kristengård
einar.kristengard@frenabb.no
Nestleder Inger Sunde
Kasserer Per Arnt Inderhaug
ainderha@online.no
Sekretær Aslaug Annie Seljevold
Dataansvarlig Per Arnt Inderhaug
ainderha@online.no

Kontaktinformasjon

Telefon 97965337
Adresse Pensjonistlaget Havbryn
Sigrid Kristengård
Håsundvegen 124
6430 BUD
Org. nummer 987973579
Bankkontonummer 40752124622
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater