Vestnes Pensjonistlag

Kva ser du?

Synet var eit svært aktuelt tema på det første møtet i Vestnes Pensjonistlag etter sommaren. Kva ser du?  I høgste grad eit viktig spørsmål.

Tur til Loen

Turen til Loen onsdag 12. juni vart siste arrangementet til Vestnes Pensjonistlag før sommaren.Møte med god underhaldning og nyttig informasjon

Møtet i Vestnes Pensjonistlag onsdag 24. april 2019 hadde god underhaldning og nyttig informasjon i tillegg til dei faste postane.

Medlemsmøte 20.03.19

Medlemsmøtet i Vestnes Pensjonistlag den 20. mars, kom ei veke seinare enn det planen for faste møte tilseier. Dette skuldast årsmøtet i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal veka før. Om tidsforskyvinga hadde noko å seie for frammøtet, er ikkje godt å seie, men dei 39 som kom til Vestheim denne kvelden, hadde ei triveleg stund saman.Kontakt foreningen

Styret

Leder Gerd Magnhild Misfjord
gerd.misfjord@mimer.no
Nestleder Marit Katrine Wold Sæbø
marit.sebo@mimer.no
Kasserer Ansgar Misund
ansmi@online.no
Sekretær Lars Christian Fjørtoft
lfjortof@mimer.no
Dataansvarlig Ansgar Misund
ansmi@online.no
Dataansvarlig Kaare Bergmann Lervik
kblervik@gmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 95429960
Adresse Vestnes Pensjonistlag
Gerd Magnhild Misfjord
Åslivegen 15
6390 VESTNES
Org. nummer 998378303
Bankkontonummer 40565826923
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater