Vestnes Pensjonistlag

Årsmøte og medlemsmøte

Onsdag 13. februar 2019 avvikla Vestnes Pensjonistlag sitt årsmøte. Rett etterpå var det klart for medlemsmøte. 42 frammøtte må ein karakterisere som bra deltaking.

Årsmøtetider

Det er årsmøtetider i landet, og slik er det også for vårt lag. Det gir oss mogeligheiter til å reflektere over året som er gått, kva vi fekk til, og kanskje må vi sjå litt nærare på somme ting.Jubileumsåret 2019 godt i gang

Trass snø og glatte vegar vart det godt frammøte til det første møtet i laget i det året ein gjerne kallar jubileumsåret. Dei 42 frammøtte fekk god innsikt i lagsdrifta i dag og vidare framover.

Første møte i 2019

Vestnes Pensjonistlag er i gang med jubileumsåret 2019. Det må sjølvsagt markerast, men i år skjer det òg fleire andre ting.Kontakt foreningen

Styret

Leder Gerd Magnhild Misfjord
gerd.misfjord@mimer.no
Nestleder Marit Katrine Wold Sæbø
marit.sebo@mimer.no
Kasserer Ansgar Misund
ansmi@online.no
Sekretær Lars Christian Fjørtoft
lfjortof@mimer.no
Dataansvarlig Ansgar Misund
ansmi@online.no

Kontaktinformasjon

Telefon 95429960
Adresse Vestnes Pensjonistlag
Gerd Magnhild Misfjord
Åslivegen 15
6390 VESTNES
Org. nummer 998378303
Bankkontonummer 40565826923
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater