Stordal og Liabygda Pensjonistforening

Møtereferat

Det var onsdag 3.april Ann Elise Dyrkorn ynskte vel møtt til rundt 70 medlemmar i Grendasalen i Stordalshallen.

Årsmøte i Stordal og Liabygda Pensjonistlag

Onsdag den 6. vart vi ønska velkomne av leiaren vår Ann Elise Dyrkorn



Pensjonistar på fjelltur

Jon Slyngstad tok medlemmane i Stordal og Liabygda Pensjonistlag med på sykkeltur gjennom Sunndalsfjella

Novembermøte i Stordal og Liabygda Pensjonistlag

Onsdag 7. var rundt 60 pensjonistar samla i Grendasalen til haustens siste møte



Kontakt foreningen

Styret

Leder Ann Elise Dyrkorn
ann.elise.dyrkorn@live.no
Nestleder Per Kjartan Remme
pkremme@online.no
Kasserer Ingebjørg Holtleite
pkholtleite@gmail.com
Sekretær Steinar Lamo
steinar.lamo@gmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 99318233
Adresse Stordal og Liabygda Pensjonistforening
Ann Elise Dyrkorn
Dyrkorn 5
6250 STORDAL
Org. nummer 911824728
Bankkontonummer 39023001253
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater