Molde Pensjonistforening

Orientering om Molde Pensjonistforening

 Molde Pensjonistforening er tilsluttet Pensjonistforbundet(PF) som er en politisk nøytral og landsomfattende organisasjon. Pensjonistforbundet har som formål å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. PF har som den største pensjonistorganisasjonen avtale om drøftinger med Regjeringen om grunnbeløpet i folketrygden hvert år, og om statsbudsjettet i alle forhold som gjelder pensjonistene. Foreningen i Molde ble stiftet 21.sept.!959. Molde Pensjonistforening har ca 500 medlemmer og er størst i Møre og Romsdal.

Pensjonistforeningen inviterer alle til åpent møte og juletrefest

Det blir storfint besøk når Molde Pensjonistforening inviterer alle til åpent møte og juletrefest på Rådhuset tirsdag 9. januar. Forbundsleder Jan Davidsen og Generalsekretær Harald Olimb Norman er blant gjestene.REFERAT FRA MEDLEMSMØTET TIRSDAG 3. OKTOBER 2017

Det møtte 94 medlemmer. Årsak til det svake frammøte skyldes nok delvis været, men også at møtet ikke var annonsert som vanlig. Når møtet da heller ikke var på en "riktig" tirsdag, var det rimelig at medlemmene ikke var klar over møtet og innholdet.

Kommunesammenslåing - hva gjør vi?

Flere kommuner skal slå seg sammen og da blir spørsmålet - hvordan møter pensjonisforeningen dette?Kontakt foreningen

Styret

Leder Ottar Befring
ottar.befring@online.no
Nestleder Vigdis Nerland
vigdis.nerland@hotmail.com
Kasserer Olav Brevik
olav.h.brevik@gmail.com
Sekretær Aashild Rusten
aashildrusten@gmail.com
Styremedlem Sonja Annie Vågøy
Styremedlem Oddfinn Thue
oddfinn@dukamail.no
Styremedlem Inga Louise Horsgaard
ingahorsgaard@gmail.com
Dataansvarlig Vigdis Nerland
vigdis.nerland@hotmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 91674726
Adresse Molde Pensjonistforening
Ottar Befring
Sollivegen 101C
6416 MOLDE
Org. nummer 996735834
Bankkontonummer 39801701810
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater