Molde Pensjonistforening

REISEPLAN HØSTTUR 13.-14. SEPTEMBER 2018

Legges opp som en to- dagers tur i samarbeide med Frøya Pensjonistforening.Nytt treningstilbud i Molde:

Sterk og stødig seniortrening er et gruppetilbud der treningsintensitet og støtte er tilpasset de med redusert balanse. Hovedfokus er styrketrening for ben og balansetrening. Treningen foregår hovedsakelig stående, og noe sittende, og man har muligheten til å støtte seg litt til en stol.

Orientering om Molde Pensjonistforening

 Molde Pensjonistforening er tilsluttet Pensjonistforbundet(PF) som er en politisk nøytral og landsomfattende organisasjon. Pensjonistforbundet har som formål å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. PF har som den største pensjonistorganisasjonen avtale om drøftinger med Regjeringen om grunnbeløpet i folketrygden hvert år, og om statsbudsjettet i alle forhold som gjelder pensjonistene. Foreningen i Molde ble stiftet 21.sept.!959. Molde Pensjonistforening har ca 500 medlemmer og er størst i Møre og Romsdal.Kontakt foreningen

Styret

Leder Ottar Befring
ottar.befring@online.no
Nestleder Vigdis Nerland
nerland.vigdis@gmail.com
Kasserer Olav Brevik
olav.h.brevik@gmail.com
Sekretær Aashild Rusten
aashildrusten@gmail.com
Styremedlem Sonja Annie Vågøy
Styremedlem Oddfinn Thue
oddfinn@dukamail.no
Styremedlem Inga Louise Horsgaard
ingahorsgaard@gmail.com
Dataansvarlig Vigdis Nerland
nerland.vigdis@gmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 91674726
Adresse Molde Pensjonistforening
Ottar Befring
Sollivegen 101C
6416 MOLDE
Org. nummer 996735834
Bankkontonummer 39801701810
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater