Lindås Pensjonistlag

Temadag om framtidsfullmakt på Lindås

35 deltakarar på temadagen, 24. januar 2020, i Kyrkjelydssenteret på Lindås.

Nytt styre i Pensjonistforbundet Hordaland

På det ekstraordinære årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland 19.11.2019 ble det enstemmig valgt et nytt styre.Eldredagen 2019 vart markert med festmiddag og underhaldning på Lindås

For siste gong i historien tok pensjonistlaga i Lindås og Frivilligsentralen i Lindås kommune ansvar for å arrangere den internasjonale eldredagen. Og for siste gong skulle ordførar Astrid Aarhus Byrknes kaste glans over markeringa av dagen i denne kommunen. Om nokre månader er ikkje Lindås kommune meir så markeringa blei verkeleg historisk. Og for ein kveld det blei, tirsdag 1. oktober. 

Gratulerer med Frivilligprisen 2019 – Kåre Bastesen

Kåre Bastesen er ein verdig mottakar i ei historisk prisutdeling. Dette blei den siste Frivilligprisutdelinga i Lindås før samanslåinga til nye Alver kommune.Kalender

27.februar 2020

Årsmøte i Lindås pensjonistlag

Møtet starter med underholdning, deretter servering av snitter og kaffe, og avsluttes med årsmøtesakene.
Saksliste:
 - Val av ordstyrar  >  Styrets forslag: Helge Fjellanger
 - Val av skrivar   >  Styrets forslag: Oddrun Vabø
 - Val av 2 stk. underskrivarar av årsmøteprotokollen
 - Godkjenning av innkalling
 - Årsmelding for 2019
 - Rekneskap for 2019
 - Innmeldte saker  >  Forslag frå Styret; Styret vert utvida med eit styremedlem i funksjonen som Helsekontakt
 - Aktivitetsplan for 2020
 - Budsjett for 2020
 - Val (med innstilling frå valnemnd)
     Styret  >  leiar 2 år, nestleiar 2 år, medlem (helsekontakt) 2 år, varamedlemmer 3 stk. 1 år,
     Revisorar 2 stk. 1 år, Valnemnd 3 stk. 1 år, Turnemnd 1 stk. 2 år, Aktivitetsnemnd (mai arr.) 3 stk. 2 år, Dataansvarleg 1 år

Sted

Westland Hotel på Lindås

Tidspunkt

16:00 - 19:00

Påmelding

Gratis adgang for alle.  Vel møtt!

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder Kåre Bastesen
kare.bastesen@bkkfiber.no
Nestleder Steinar Furelid
sfurelid@online.no
Kasserer Svein Haukås
svehauka@online.no
Sekretær Oddrun Vabø
tor.vabo@bkkfiber.no
Dataansvarlig Svein Haukås
svehauka@online.no

Kontaktinformasjon

Telefon 91627736
Adresse Lindås Pensjonistlag
Kåre Bastesen
Svehaugane 7
5955 LINDÅS
Org. nummer 998176964
Bankkontonummer 36400721844
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater