Lindås Pensjonistlag

FØRSTE SONDERINGSMØTE MELLOM PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE

Arbeidsutvalgene i Pensjonistforbundet Hordaland og Sogn og Fjordane sammen med fylkessekretærene hadde sitt første sonderingsmøte vedrørende "Pensjonistforbundet Vestland" torsdag 6. september 2018 på Lavik Fjordhotell

DEN INTERNASJONALE AKTIVITETSDAGEN 2018

Lindås pensjonistlag markerte iår òg dagen ÅRSMØTET I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND 13. MARS 2018

Årsmøtet gjenvalgte Vigdis Helene Ravnøy som nestleder i forbundet for 2 nye år.  Nye i styret er Oddrun Vabø fra Lindås og Hans Otto Robberstad, Bømlo som året før var 1. varamedlem til styret.  Leder Atle Lerøy sto ikke på valg.  Alle regionene er nå representert i styret.

ÅRSMØTE I LINDÅS PENSJONISTLAG

Lindås pensjonistlag hadde sitt årsmøte, torsdag den 22. februar 2018, på Westland HotelKalender

28.februar 2019

Årsmøte i Lindås pensjonistlag

Lindås pensjonistlag kaller inn til årsmøte, torsdag den 28. februar 2019, kl. 16;00, på Westland Hotel.
Det vert vanlege årsmøtesaker;
Årsmelding og rekneskap for 2018, innkomne forslag, aktivitetsplan og budsjett for 2019, val for 2019/2020.
Underhaldning "Erik Bye kveld" og servering av mat/kaffi.

Sted

Westland Hotel på Lindås

Tidspunkt

16:00 - 19:30

Påmelding

På årsmøtet er servering av mat og underhaldning gratis!
Vi ber likevel om at nye medlemmer melder frå til leiar, Kåre Bastesen, tlf. 916 27 736, om dei kjem. 
Styret ønskjer alle vel møtt!

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder Kåre Bastesen
kare.bastesen@bkkfiber.no
Nestleder Steinar Furelid
sfurelid@online.no
Kasserer Svein Haukås
svehauka@online.no
Sekretær Oddrun Vabø
tor.vabo@bkkfiber.no
Dataansvarlig Svein Haukås
svehauka@online.no

Kontaktinformasjon

Telefon 91627736
Adresse Lindås Pensjonistlag
Kåre Bastesen
Svehaugane 7
5955 LINDÅS
Org. nummer 998176964
Bankkontonummer 36400721844
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater