Coop Pensjonistforening Oslo

Kalender

14.november 2017

Julebord på Storefjell

14. - 16. november 2017

Sted

Tidspunkt

Påmelding

Påmelding til Ove Strømstad innen 1, oktober

Telf. 91 19 73 87 - e-mail ovestromstad@gmail.com

Kontonr. 9001 28 99210

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder Odd Laurits Falch
odd-fal@online.no
Kasserer Ove Johnny Strømstad
ovestromstad@gmail.com
Sekretær Kari Johanne Strøm
kari_erik_strom@hotmail.com
Styremedlem Åse Solberg Ranstorp
ranstorp@gmail.com
Styremedlem Jan W Jensen
jwaltjen@online.no
Styremedlem Oddrun Harriet Gulbrandsen
OH-GULBR@online.no
Varamedlem John Arild Nicolaysen
nicoarild@gmail.com
Varamedlem Per Harfelt
perharf@gmail.com
Dataansvarlig Kari Johanne Strøm
kari_erik_strom@hotmail.com
Dataansvarlig Odd Laurits Falch
odd-fal@online.no

Kontaktinformasjon

Adresse Coop Pensjonistforening Oslo
Odd Falch
Bergsvea 33
1445 DRØBAK
Org. nummer 991700161
Bankkontonummer 90012899210
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater