Coop Pensjonistforening Oslo

Program for 1. halvår 2018

Informasjon om møter og turer

Kontakt foreningen

Styret

Leder Odd Laurits Falch
odd-fal@online.no
Kasserer Ove Johnny Strømstad
ovestromstad@gmail.com
Sekretær Kari Johanne Strøm
kari_erik_strom@hotmail.com
Styremedlem Åse Solberg Ranstorp
ranstorp@gmail.com
Styremedlem Jan W Jensen
jwaltjen@online.no
Styremedlem Oddrun Harriet Gulbrandsen
OH-GULBR@online.no
Varamedlem John Arild Nicolaysen
nicoarild@gmail.com
Varamedlem Per Harfelt
perharf@gmail.com
Dataansvarlig Kari Johanne Strøm
kari_erik_strom@hotmail.com
Dataansvarlig Odd Laurits Falch
odd-fal@online.no

Kontaktinformasjon

Adresse Coop Pensjonistforening Oslo
Odd Falch
Bergsvea 33
1445 DRØBAK
Org. nummer 991700161
Bankkontonummer 90012899210
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater