Frogner Pensjonistforening

Neste månedsmøte på Grendehuset onsdag 3. april kl 11.00.

Underholdning, GT-Sara kommer
Bevertning 
Informasjon
Hyggelig samvær

Hjertelig velkommen!

6 dager på Vestlandet med Skyliften i Loen

Innholdsrik tur på Vestlandet.
Noen perler på turen er Elveseter hotell, Hotel Alexandria, Skyliften i Loen, Flomsbana, Fløybanen og mye mer.

Avreise fra Frogner 19. mai.
Bindende påmelding til Ivar og Berit tlf 41186525 innen 27. mars.
Pris pr person kr 9570,- i dobbeltrom.
Pris pr person kr 11 310.- i enkeltrom.
Betaling til Frogner pensjonistforening kto 05305176607 innen 27.mars. Beløpet kan deles i 2, restbeløpet  må betales innen 1. mai.
 Herlige Gotland

5-dager på herlige Gotland.

Avreise fra Frogner 25. august.
Bindende påmelding til Berit og Ivar  tlf 411 86 525   innen 24. april.
Pris pr person i dobbeltrom Kr. 7.995,-.  
Pris pr person i enkeltrom Kr. 10 385,-.
Tillegg for inngang muséer, (guide 2,5 dager er inkludert)

Betaling til Frogner pensjonistforening konto 0530 51 76607 innen 24. mai.            

Faste aktiviteter og møter

Månedsmøter på Grendehuset. Onsdagsaktiviteter på Aktivitetssenteret.        Stikk-Innom-dag på fredager. Sangkor. Svømming. Trim. Fine turer. Vil du bli medlem?

En kort oversikt over faste poster i tabellform.Kontakt foreningen

Styret

Leder Kari Bergdølmo Firveld
ka-fir@online.no
Nestleder Jan Lilletvedt
jatli@online.no
Kasserer Per Gunnar Olstad
pgo@getmail.no
Sekretær Lillian Dalen
lillianogjan@hotmail.com
Dataansvarlig Per Gunnar Olstad
pgo@getmail.no

Kontaktinformasjon

Telefon 91544445
Adresse Frogner Pensjonistforening
Kari Bergdølmo Firveld
Brusletta 22
2016 FROGNER
Org. nummer 993854409
Bankkontonummer 05305176607
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater