Pensjonistforbundet Finnmark

Styremøte 28.8.2019

Sakliste - til orientering 

Nyhetsbrevet nr. 3 - mai 2019


Tid for å mobilisere
Vervekampanjen 2019
Sammenslåing av Pensjonistforbund Troms og FinnmarkNyhetsbrev 2/19 - Årsmøte 2019

Årsmøte avholdt 5. - 7. mars 2019 på Lakselv hotell

Årsmøte 2019

Tid: 5. – 7. mars 2019 Sted: Lakselv Hotell
Starter med lunsj 5. mars kl. 13:00

SAKLISTE
1. Åpning, registrering m.v.
2. Pasientreiser - informasjon
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av 2 dirigenter
5. Forretningsorden
6. Valg av møtesekretær
7. Valg av redaksjonskomite – 3 representanter
8. Valg av tellekorps – 2 representanter
9. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
10. Innkomne saker
a) Alta pensjonistforening. Bytte av ambulanse i Skaidi
b) Kirkenes pensjonistforening. Overføring av den styrende og administrative makta fra finnmarkssykehusene til UNN
c) Kulturutvalg – retningslinjer.
11. Årsberetning for 2018 for fylkesforeningen og helseutvalget
12. Regnskap for 2018
13. Godtgjørelse for tillitsvalgte
14. Informasjon fra Pensjonistforbundet v/Jan Davidsen
15. Aktivitetsplan 2019
16. Budsjett 2019
17. Informasjon fra helseutvalget
18. Redaksjonskomiteen legger frem forslag til vedtak osv
19. ValgKontakt foreningen

Styret

Leder fylke Jan Atle Samuelsen
jan.samuelsen@hotmail.no
Nestleder Alf Stenersen
amstener@hotmail.no
Styremedlem Arnhild K Hegge
akloghhe@online.no
Styremedlem Solveig Kristine Hætta
skheatta@gmail.com
Styremedlem Roald Basma
roaldbasma@gmail.com
Fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen
finnmark@pensjonistforbundet.no
1. Vara Elna Regine Andersen
eln-and@online.no
2. Vara Solveig Zahl-Johansen
solveig120847@gmail.com
Dataansvarlig Arne Josvald Sabbasen
finnmark@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 94890412
Adresse Pensjonistforbundet Finnmark
Postboks 111
9846 TANA
Org. nummer 974245086
Bankkontonummer 47504779307
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater