Pensjonistforbundet Nordland

NYHETSBREV

Pensjonistforbundet Nordland forsøker å sende ut et nyhetsbrev pr kvartal!

Regionalt møte i Mo I Rana.

Pensjonistforbundet Nordland arrangerte et regionalt møte i Mo I Rana, 18. oktober. Hovedtemaet var velferdsteknologi.Regionalt møte i Narvik, 28. september

Pensjonistforbundet Nordland arrangerte et regionalt møte i Narvik for pensjonsiter og eldre i Ofoten og i Sør-Troms

Oscarsborg vg skole pensjonistforening - 25 år

Oscarsborg videregående skoles pensjonistforening markerte sitt 25 års jubileum den 5. april 2016Kalender

21.september 2017

Medlemsmøte for "Direktemedlemmer i PF Nordland"

PF Nordland  skal arrangere et medlemsmøte for direktemedlemmer i PF Nordland, i den hensikt  å redegjøre for rettigheter som et direktemedlem har. Vi vil særlig fokusere på rettigheter inn mot vårt årsmøte 2018, samt  Landsmøte 2018 i Pensjonsitforbundet.

Se forøvrig Pensjonisten, nr 4-2017, sidene 14 og 16.

Sted

Kultursalen Lofoten, Tusenhjemmet; Prinsens gt 124, 8005 Bodø

Tidspunkt

11:00 - 13:00

Påmelding

Pensjonistforbundet Nordland, E-post nordland@pensjonistforbundet.no

Tlf 75 52 85 39

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Ingvald Sørensen
ingvaldsorensen@hotmail.com
Nestleder Trude Wik
trude.wik.1965@hotmail.com
Kasserer fylke Åge Magnussen
aag-ma@online.no
Styremedlem Bergeton Jensen
Styremedlem Karin Ytterstad
karin.ytterstad@outlook.com
Styremedlem Villy Nordmo
villy-n@online.no
Styremedlem Hans H. Hansen
h.hansen0110@gmail.com
Styremedlem Torunn Eilertsen
toruneil@online.no
Leder Helseutvalget Olla Finseth
olla.finseth@gmail.com
Fylkessekretær Paul Sigsten Amundsen
nordland@pensjonistforbundet.no
Varamedlem Kjell Ola Nygård
kjell@sktv.no
Varamedlem Kåre Ingvar Skulbru
k_skulbr@hotmail.com
1. Vara Olla Finseth
olla.finseth@gmail.com
Dataansvarlig Paul Sigsten Amundsen
nordland@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 75528539
Adresse Pensjonistforbundet Nordland
Prinsensgt. 115
8005 BODØ
Org. nummer 971389583
Bankkontonummer 45006115318
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater