Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

Infobrev 7-2017

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsleiarar, helseutvalet og fylkesstyret ein gong i månaden med viktig informasjon.

Sommartreffet 2017

20.juni gjekk Sommartreffet 2017 av stabelen arrangert av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane. 350 pensjonistar hadde møtt opp til ein underhaldane og kjekk dag i lag.Infobrev 6-2017

Det blir sendt ut infobrev ein gong i månaden til alle lokallagsleiar, fylkesstyret og helseutvalet med viktig informasjon frå fylkeskontoret.

Infobrev 5-2017

Det blir sendt ut infobrev til alle lokallagsleiarane, fylkestyret og helseutvalet kvar månad frå fylkeskontoret med viktig informasjon.Kalender

23.august 2017

Ope møte med paneldebatt

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane skal skipe til ope møte for alle pensjonistar, i tilknytning til stortingsvalet, med paneldebatt på Thon hotell Jølster. Paneldebatten skal vere den 23.august kl. 17.00-19.30.  Forbundsleiar Jan Davidsen kjem. Første- eller andrekandidat frå fylket frå alle dei politiske partia som er på Stortinget stiller i panelet. Ordstyrar vert Eldgrim Fossheim. Ber om at dette blir publisert med plakatar ol. i alle kommunar rundt i Sogn og Fjordane slik at flest mogeleg kjem for å høyre kvar politikarane står i høve eldrepolitiske spørsmål. Det blir også mogelegheit for å stille spørsmål frå salen.

Dette vert truleg beste sjansen vi har til å få merksemd om våre saker i denne valkampen.

Pensjonistforbundet sine mål er:
1.    Forhandlingsrett på regulering av løpande pensjon i folketrygda.
2.    Oppretthalde og vidareutvikle velferdstaten med å ivareta tannhelsereformen og igjenninføre eineromsreformen på sjukeheim.
3.    Nok midlar for å iverksette praktisk relaterte tiltak innan velferdsteknologi og aktivitetsentera.
4.    Nok økonomiske midlar til å ivareta opplæringsrollen innan eldrerådsarbeid på landsbasis.
5.    Pensjonistforbundet tek over ansvaret for tildeling av midlar frå den kulturelle spaserstokken. Midlane aukast til 45 mill. kr.

I tiilegg vil vi fokusere på dei sakene Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane og våre lokallag er særleg opptekne av: nettleige, det digitale klasseskiljet, endringar i forskrifter for pasientreiser, aldersdiskriminering m.v.

Sted

Thon hotell Jølster

Tidspunkt

17:00 - 19:30

Påmelding

Ingen påmelding. Møt opp alle saman og ver aktiv.  Dette er dykkar framtid dei neste 4 åra.

Vedlegg

valkamp.docx

Mer informasjon

25.september 2017

Haustkonferanse

Måndag 25.09.17:
Kl. 10.30     Registrering
Kl. 11.00    Opning v/ Per Kjelstad
Kl. 11.10    Kvardagsrehabilitering v/Gloppen kommune
Kl. 12.10    Anni Felde, aktiv i alderdommen, personleg vri.
Kl. 12.30    Lunsj
Kl. 13.30    Dokumentar «Til månen med bestefar» av David Alræk,  Ragnhild Eimhjellen presenterar filmen.
Kl. 14.30    Pause 
Kl. 14.45    «Min Memoria»  v/Marthe Tverbakk Tjærandsen, fagutviklar. Memoria er ei digital minnebok og ei plattform for sosial kommunikasjon mellom familien, helsepersonell og bebuar på sjukeheim.
Kl. 15.30    Sogn og Fjordane Turlag v/Astrid Kalstveit, dagleg leiar. Fortel om Sogn og Fjordane Turlag og seniorturar rundt om i heile Sogn og Fjordane.
Kl. 16.00    Jølster seniordans v/ Kolbjørn Bergset
Kl. 16.30  Pause  

Kl. 19.00     Middag


Tysdag 26.09.17:
Kl. 07.30    Frukost
Kl. 09.00    Kroppen sin aldringsprosess, kvardagsmestring og trim v/ Fysioterapeut Silje Samuelsen frå Florø kommune    
Kl. 10.30    Pause, utsjekking av rom
Kl. 11.00    Søknad om spelemidlar v/Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Kl. 12.00    Lunsj
Kl. 13.00    Praktisk gjennomgang av Hjarte og lungeredning v/Norleiv Helgheim, Ambulansearbeider i Helse Førde 
Kl. 15.00    Avslutning

 

Sted

Thon hotell Jølster

Tidspunkt

10:30 - 19:30

Påmelding

Håpar dette fell i smak og at lokallaga melder på sine utsendingar snarast eller seinast 10.09.17. Fylkeslaget betaler for 1 utsending frå kvart lokallag, fylkesstyret og helseutvalsleiar. Påmeldingsskjema ligg ved infobrev 4.

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Per Kjelstad
per_kjelstad@hotmail.com
Nestleder Kjellaug Grimsbø
olav.grimsbo@enivest.net
Kasserer fylke Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Anna Sofia Skaar
annasofi@frisurf.no
Styremedlem Liv Teigen
Styremedlem Arne Leif Osland
arne.leif.osland@enivest.net
Styremedlem Elsa Johanne Sande Hauge
ejhauge@start.no
Styremedlem Kolbjørn Kastet
kolbjorn.kastet@mail.ardalsnett.no
Leder Helseutvalget Bjørg Solheim
bjorg.solheim@enivest.net
Fylkessekretær Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 57824943
Adresse Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 140
6801 FØRDE
Org. nummer 971517530
Bankkontonummer 38292015191
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater