Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

Medlemsbladet "Røynsla" 3.årgang er ute

No er medlemsbladet "Røynsla" 3. årgang utforma av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane med god hjelp frå lokallaga som sender inn stoff til å ha i bladet. Bladet kjem ut ein gong kvar haust. Håpar de er fornøyd med resultatet. 

Infobrev 11-2018

Infobrev blir utsendt ein gong i månaden til lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret med viktig informasjon.Infobrev 10-2018

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsmedlemmane, helseutvalet og fylkesstyret kvar månad med viktig informasjon.

Haustkonferansen 2018

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane arrangerte haustkonferanse på Thon hotell Jølster den 24.-25.09.18 for 83 deltakarar. Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Per Oddvar Kjelstad
per_kjelstad@hotmail.com
Nestleder Anny Urtegård
anny.urtegaard@enivest.com
Kasserer fylke Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Arne Leif Osland
arne.leif.osland@enivest.net
Styremedlem Liv Teigen
livteigen@icloud.com
Styremedlem Randi Bjørseth
randi.bjorseth@outlook.com
Styremedlem Olav Hellebø
olleus@online.no
Styremedlem Eiliv Kolsrud Berdal
eiliv-be@online.no
Fylkessekretær Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 57824943
Adresse Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 140
6801 FØRDE
Org. nummer 971517530
Bankkontonummer 38292015191
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater