Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

Infobrev 9-2017

Fylkeskontoret sender ut infobrev kvar månad til alle lokallagsleiarane, fylkesstyret og helseutvalet med viktig informasjon.

Maten frå denne gjengen er kåra til den beste i Norge

Nyleg vart Gloppen kommunale kjøkken kåra til suveren vinnar i konkurransen «Gyldne måltidsaugneblink» for heimebuande eldre. Landbruks- og matdepartementet har saman med forbrukarrådet kåra Gloppen omsorgssenter til landet beste.Infobrev 8-2017

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret kvar månad med viktig informasjon.

Infobrev 7-2017

Fylkeskontoret sender ut infobrev til alle lokallagsleiarar, helseutvalet og fylkesstyret ein gong i månaden med viktig informasjon.Kalender

13.november 2017

Medlemsmøte for direktemedlemmar

Å vere direktemedlem i Pensjonistforbundet vil seie at du kun ynskjer å vere medlem sentralt. Der får du dei same rettane og godene som andre medlemmar har,  som også er medlem i sitt lokallag der ein bur. For å kunne yte service de som er direktemedlemmar i Sogn og Fjordane har Pensjonsitforbundet Sogn og Fjordane fått ansvar for dette. Det er pr. d.d. 734 direktemedlemmar.  De ligg no som eit lokallag under oss på like linje med dei 38 andre lokallaga våre. 

Agendaen for dagen vil bli :
•    Velkommen m/litt å bite i
•    Informasjon om Pensjonistforbundet, fylkesorganisasjonen og posisjonen direktemedlem
•    Informasjon om landsmøtet
•    Innspel til handlingsprogrammet
•    Eventuelt val av 3 delegater til fylkesårsmøte

Innspel til handlingsprogrammet blir tatt opp som sak under møtet. De har her mogelegheit å komme med saker til landsmøtet. 

Handlingsprogramsutvalet har landa på fire programområde som vi ynskje å byggje handlingsprogrammet vårt rundt.

Det er:
1)    Politisk innflytelse – forhandlingsrett, medverkad og medansvar, eldreombod. Pensjonistforbundet sin plass i samfunnet som eldrepolitisk aktør, politisk påverknad, eldreråd, lokallag, brukarutval, helseutval, samarbeid med andre organisasjonar.
2)    Økonomi og arbeidsliv – pensjon, minstepensjon, skattar og avgifter, kommunal økonomi, rettar til arbeid, arbeidsliv mellom 62 og 75 år, pensjon og arbeidsliv, pensjon til å leve av, økonomisk krafttak for dei som har minst. Ein organisasjon for dei som kombinerer jobb og pensjon.
3)    Trygg alderdom – velferdsteknologi, heimebasert eldreomsorg, tannhelse, verdig eldreomsorg, sjukehus, tilgjengeleg samfunn, rehabilitering, sjukeheimsplassar, aldersdiskriminering i helsevesenet, den manuelle innbyggjaren, digi-doktor, framtidsretta bustadpolitikk, kollektivtrafikk, byplanlegging, det digitale samfunnet, utdanningspolitikk, brannsikring, eige ansvar for å planlegge trygg alderdom.
4)    Aktivitet og deltaking – kultur og frivilligheit, mangfold i samfunnet, pensjonisten sin rolle i samfunnet, aktivitet og deltaking, innvadringsspørsmål, inkludering, homofile sin plass, tryggheit og respekt, aktiv aldring, einsemd, likeverd, aktivitetssenter, mangfoldig tilbod.

Stikkorda er veiledande, men er der for å vise kva utvalet tenkjer bør med i dei ulike programområda. 
Så her er det mange innspel til saker som ein kan ta tak i. 
 

Sted

FI-senteret, inngang på baksida, Fjellvegen 10, Førde

Tidspunkt

12:00 - 14:30

Påmelding

Påmelding innan 09.november enten pr. mail: sognogfjordane@pensjonistforbundet.no el. tlf. 578 24 943 el. pr. post: Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane, postboks 140, 6801 Førde. 

 

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Per Kjelstad
per_kjelstad@hotmail.com
Nestleder Kjellaug Grimsbø
olav.grimsbo@enivest.net
Kasserer fylke Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Arne Leif Osland
arne.leif.osland@enivest.net
Styremedlem Liv Teigen
Styremedlem Elsa Johanne Sande Hauge
ejhauge@start.no
Styremedlem Olav Hellebø
olleus@online.no
Styremedlem Eiliv Kolsrud Berdal
eiliv-be@online.no
Fylkessekretær Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 57824943
Adresse Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 140
6801 FØRDE
Org. nummer 971517530
Bankkontonummer 38292015191
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater